YOGA

Cvičenia yogy v zásade majú celostný prístup, ktorý má dostať telo, ducha a dušu súčasne do súladu. Na hodine sa na tento účel používajú krije (rad cvičení) so statickými i dynamickými ásanami, spojené s fázami hlbokého uvoľnenia. Spravidla po úvodnom rozcvičení sa pridávajú dychové cvičenia, koncentrácia a meditácie. Účinok yogy sa dosahuje sebazdokonaľovaním, premýšľaním, cvičením techník yogy v dennom živote; tým získavaš schopnosť neznervózňovať sa, prijímať veci tak, ako sú, brať ich ako prirodzený proces, a tým získať silu, schopnosť problémové situácie vyriešiť správne.