BODY FLOW

Cvičenie, ktorého základom je pohyb, ktorý spája a prepája jednotlivé cvičebné pózy do celku. Opakovaním pohybov, postupným nabalovaním a zvyšovaním náročnosti dochádza k tréningovému efektu. Základom je funkčný pohyb. Veľmi jednoducho a prirodzene si osvojíte techniku, získate správne pohybové návyky, pracujete na správnom držaní tela. Tréningom zvyšujete funkčnú silu, rozvíjate mobilitu a flexibilitu.