Nina Menkynova

Terapeutka, koučka, lektorka, píše články, veľa publikuje. Okrem toho už takmer 15 rokov miluje a učí yogu. Čoraz viac vníma prepojenia medzi našim telom a mysľou, dušou a emóciami. Pracuje s touto synergiou a využíva jej hĺbku. Ninkina charizma a dôležitosť prítomnosti na jej hodinách vytvára yogu so skutočnou dušou.

Kľúčom k vnútornému pokoju je sebadisciplína. Šťastie je krásna drina.“

Terapeutka, koučka, lektorka, píše články, veľa publikuje. Okrem toho už takmer 15 rokov miluje a učí yogu. Čoraz viac vníma prepojenia medzi našim telom a mysľou, dušou a emóciami. Pracuje s touto synergiou a využíva jej hĺbku. Ninkina charizma a dôležitosť prítomnosti na jej hodinách vytvára yogu so skutočnou dušou.

Viac o cvičeniach s Ninou TU