Lea Grančič

Skupinovým cvičeniam a lektorovaniu sa venuje viac ako 25 rokov. Je Master lektorkou cvičení FULLBODY a DEEPWORK, v ktorých pôsobí aj ako prezentér a školiteľ na Slovensku, ale i v zahraničí. Je inštruktorkou cvičení Body Pump, Aerobic a Step. Energia, rozmanitosť, zameranie sa na techniku a kvalitu cvičenia… to všetko je súčasťou jej hodín. Je to lektorka, s ktorou zažijete nie len kvalitný tréning, ale ktorej hodiny vo vás zanechajú aj emóciu.

„Pracuj na sebe tvrdo a vytrvalo.“

Skupinovým cvičeniam a lektorovaniu sa venuje viac ako 25 rokov. Je Master lektorkou cvičení BODYART a DEEPWORK, v ktorých pôsobí ako prezentér a školiteľ na Slovensku, ale i v zahraničí. Je inštruktorkou cvičení WARRIOR V, Step aerobic a posilňovacích foriem cvičení, zameraných na celkové tvarovanie tela, získanie silného, zdravého a krásneho JA! Energia, rozmanitosť a pestrosť, dôraz na techniku a kvalitu cvičenia - to všetko je súčasťou jej hodín. Je to lektorka, s ktorou zažiješ nie len kvalitný tréning, ale ktorej hodiny v tebe zanechajú aj emóciu.

Viac o cvičeniach s Leou TU